INSPRAAK! van concept naar store

INSPRAAK! kreeg vorm toen we op de drempel van 2017 in de business lounge van de ADAM toren, uitkijkend over het IJ – geen verkeerde plek om een meeting te houden overigens – ons concept aan Ilco van der Linde voorstelden (kandidaat 2de Kamerlid van de PvdA).Er gebeurt natuurlijk van alles in de politieke arena. Allerlei burgerinitiatieven worden opgestart die in wisselende mate iets zinvols toevoegen aan het spelletje. Een voorzichtige blik op Facebook of Twitter leert dat met name angst, woede en het onvermogen om elkaar een prettig bestaan te gunnen de KPI’s van succesvol bestuur blijken te zijn. Er wordt enorm veel negatieve energie, tijd en emotie verspild om aan te tonen dat het volk het allemaal niet wil en/of anders ziet. De grote afwezige in dat verhaal is, juist ja,  ‘het volk’ zelf!

Er zijn, sinds Plato het idee opperde, tal van knappe koppen geweest die hun licht hebben laten schijnen op nieuwe democratische principes, waarbij onze voorkeur naar deze uitgaat:  https://decorrespondent.nl/538/het-kan-een-totaal-andere-inrichting-van-onze-democratie/130628144196-196059eb.  Maar zoiets kan natuurlijk alleen maar plaatsvinden als we onze hele staatsinrichting overhoop gooien, en dat gaat op de korte termijn in ieder geval niet gebeuren. Politiek zal door politici bedreven moeten worden, en het gremium per mandaat zal vooralsnog wel de staatsvorm “of choice” blijven.Dus dachten wij: wat als we dat democratische proces nu eens een nieuwe impuls geven, gedacht vanuit de politicus?

Enter INSPRAAK!

Een app op basis van het INSPRAAK! model, stelt een politicus in staat om zijn/haar keuzes te beargumenteren en standpunten te toetsen voordat ze beleid worden. Het stelt de burger in staat om ideeën te lanceren die een politicus kan oppikken (of door te sluizen naar een collega) om ze vervolgens door de achterban te laten toetsen middels datzelfde standpunten-principe. Een krachtige tool voor een politicus om zijn voeling met de samenleving te versterken en vast te houden.Samen met Ilco hebben we dat idee, op die druilerige middag aan het IJ, verder uitgewerkt en zijn we aan het bouwen geslagen. We hebben ons een hele maand het schompes gewerkt, code gekrast en gebeld op tijdstippen dat je normaliter in bed zou moeten liggen. Maar we hebben het voor elkaar: binnen een maand een concept, een site, een backoffice en een app in de Appstore!

En een product dat we graag verder ontwikkelen (met behulp van knappere koppen dan die van onszelf, dus meld je aan bij onze denktank: http://inspraak.eu/denktank/ ) en waar we hartstikke trots op zijn!

Download de app van Ilco via http://inspraak.eu of direct:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inspraak
iOS: https://appsto.re/nl/CNS2hb.i

2017-05-22T17:05:47+00:00 maart 1st, 2017|